آیکون منو
1398/3/21 سه‌شنبه
توجه ! توجه !  فرایند درخواست مجوز بعد از نمایش اطلاعات با کلیک بر روی دکمه ثبت نهایی تکمیل خواهد شد.
در ضمن برای بخش های مختلف به عنوان مثال ثبت همراهان یا خودروها، دکمه ی ثبت مربوط  حتما زده شود تا اطلاعات ثبت شود.
در هنگام پر کردن اطلاعات، فیلد ها را به صورت صحیح پر نمایید و به پیام های خطا دقت کنید .تلفن همراه ، کد ملی  و کد پستی فقط به صورت عدد  و صحیح وارد شود.

ورود به مناطق
* هدف
* استان مورد نظر
* شهرستان مورد نظر
* بخش مورد نظر
* نام درخواست کننده
* نام خانوادگی درخواست کننده
آدرس ایمیل
* کد ملی
* ملیت
* تلفن همراه
تلفن
آدرس
* کد پستی
تعداد همراه
ويرايش حذف

مشخصات همراهان
نام همراه نام خانوادگی همراه
تعداد خودرو
ويرايش حذف

مشخصات خودرو
پلاک نوع خودرو
* نام منطقه
زمان بازدید
طول مدت بازدید
محل اسکان
مسیر حرکت
کد امنیتی
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *