آیکون منو
راهنمای ورود به مناطق
1397/11/23 سه‌شنبه
ایمیل  تهیه کننده راهنما   : help@doe.ir
**************************************************
تاریخ به روزرسانی راهنما  : 1401/12/24
**************************************************

راهنمای ثبت درخواست ورود به منطقه جهت نمونه برداری

مراحل

 1. در صفحه اصلی سامانه ورود به منطقه جهت نمونه برداری، ثبت اطلاعات را انتخاب کنید.


   
 2. 2با انتخاب کردن ثبت اطالاعات، وارد صفحه ورود اطلاعات می‌شوید. در قسمت اول این صفحه اطلاعات عمومی را پر کنید. قسمت دوم آن نام و نام خانوادگی همراهان و مشخصات خودروها اضافه می‌شود. در این قسمت می‌توان همراهان و مشخصات خودروها را ویرایش و حذف کرد. و قسمت سوم آن برای اتباع خارجی است. 3. بعد از وارد کردن کد امنیتی و ثبت نهایی، سامانه کد پیگیری به شما می‌دهد

   
 4. .با استفاده از این کد پیگیری می‌توانید در صفحه اصلی سامانه ورود به منطقه جهت نمونه‌برداری، درخواست خود را پیگیری کنید.


   
 5. با انتخاب کردن پیگیری، وارد صفحه پیگیری ورود به منطقه جهت نمونه برداری می‌شوید.
 6. با وارد کردن کد پیگیری و کد امنیتی و فشار دادن دکمه تایید، می‌توانید گردش درخواست خود  را  مشاهده کنید.

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *